Hugmyndir af handahófi

Publicservices

Sveitarfélög og ríkisstofnanir myndu senda kvittanir fyrir þjónustu eins og aðgerðum á sjúkrahúsum, þjónustu í grunnskóla og fleiri þáttum sem hið opinbera sinnir.
Á kvittuninni væri svo tilgreind afsláttarprósenta, í tilfelli þjónustu í grunnskóla yrði afslátturinn 100% til dæmis.

Kjósa
Deila
1 rök með 1 á móti
Rökræður
Laws

Ef hægt væri að kjósa með vægi (alternative vote) þá væri auðveldara fyrir minni flokka að komast inn vegna þess að kjósendur væru ekki hræddir um að atkvæðin sín myndu "detta niður dauð".

Td. þá gæti kosningaseðill litið svona út:
xa : 1
xb : 2
xc : 3

Ef xa fengi ekki nægt hlutfall (5%) til að komast inn þá myndi atkvæði þessa kosningaseðils fara til xb. Ef xb næði ekki heldur lágmarkshlutfalli þá myndi atkvæði þessa kosnaningaseðils fara til xc og svo koll af kolli.

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður
Laws

Þar eð ekki er hægt að treysta á löggjafasamkomu okkar eður verkalýðshreyfingu. Og enn síður samtök eldri eða öryrkja, er nauðsynlegt að setja þennan rétt í stjórnarskrá, svo misvitrir og stuttsjáandi stjórnmálamenn krukki ekki í þessa aura, þegar þarf að spara heldur beini sjónum sínum að þeim sem betur mega sín. Það hefur sýnt sig gegnum áratugina að fjárveitingarvaldið hefur ekki betri hugmyndir en sð skera niður hjá þeim sem minnst mega við því og eiga erfitt með að verja sig.

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður

Nýjar hugmyndir

World

Hvernig væri að Alþingi og/eða utanríkisráðherra Íslands myndi beita sér í því að þrýsta á þessar þjóðir að hætta stuðningi við hryðjuverkasamtök og aðskilnaðarsinna í Sýrlandi / Írak og að búa flóttamönnum upp á mannsæmandi aðstæður þar til friður kemst á í þessum löndum. Bandaríkin, Ísrael, Saudi-Arabía, Katar, Tyrkland Bretland o.fl bera þarna mikla sök.

Stríðið gegn ISIS verður ekki unnið með því að dæla í þá vopnum og sprengja þá í leiðinni. Þeir sem standa að þessu verða að bera ábyrgð.

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður
Planning

Setja nokkuð stór skilti við allar helstu leiðir inn á hálendið sem sýna á mjög einfaldan og skýrann hátt að allur utanvegaakstur er bannaður og hvaða sektir liggja við honum.

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður
Humanrights

Snus (Skandinavískt munntóbak) verði gert löglegt og sæti sömu reglum og sígarettur og íslenskt neftóbak

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður

 

Vinsælar hugmyndir núna

Humanrights

Sett verði lög um lágmarksframfærslu. Hún þarf að vera vísitölutryggð. Atvinnuleysisbætur, laun, örorkulifeyrir og ellilífeyrir má ekki vera undir þessari lágmarksframfærslu. Öll tekjutenging við maka verði afnumin, t.d. eins aðstoð sveitarfélaganna og fleira.

Kjósa
Deila
1 rök með 1 á móti
Rökræður
Planning

Ályktun verði lögð fram á Alþingi um að ríkisstjórnin skipi nefnd sem hafi það hlutverk að láta vinna sameiningaáætlun fyrir öll sveitarfélöginn á suðvestur horni landsins, og undirbúa sameiningarkosningu fyrir íbúana við næstu sveitarstjórnakosningar.
Á suðvesturhorni Íslands eru innan 50km radíusar frá Alþingi, sveitarfélöginn Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnafjörður, Mosfellsbær, Kjósarhreppur, Hveragerði, Selfoss, Grindavík, Vogar, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Garður og Hvalfjarsveit

Kjósa
Deila
1 rök með 0 á móti
Rökræður

 

Síðasta virkni

Picture

Vilhjálmur Halldórsson kom með hugmyndina Utanvegaaksturssskilti 4 mánuðir síðan

Picture

Kristinn Hannesson kom með hugmyndina Snus verði löglegt 8 mánuðir síðan

Sophie

Sophie bætti við athugasemd á Breyta þjóðsöngnum í Mmmbop 8 mánuðir síðan

 

Þjóðsöng finnst mér úrelt fyrirbæri. Við erum jarðarbúar og eigum að syngja til friðs, ekki til að yta undir þjóðernisímyndun.

 
 

Picture

Sigurður Unuson bætti við athugasemd á Landverðir með valdheimild 8 mánuðir síðan

 

Starfsvið landvarða er náttúruvernd í mjög víðum skilningi,en oft eru önnur verkefni þó á dagskrá. Ein helst leið til náttúruverndar er fræðsla og þess vegna er upplýsingagjöf til ferðamanna eitt lykilhlutverk landvarða, auk þess að veita ýmis konar þjónustu.
Landverðir eru alls ekkert ráðþrota gangvart náttúruspjöllum, en þar sem fólk skortir þekkingu, veitir ekki eigin hegðun athygli eða í örfáum tilfellum, veldum mjög meðvitað skemmdarverkum, er vissulega leiðinlegt að horfa upp á sum tilvik, þá mætti kannski sjá hag af því að landverðir hafi meiri valdheimildir, en að gera landvörslu að starfssviði lögreglu myndi gjörbreyta eðli starfssins. Landverðir eru t.d. oft staðarhaldar og sinna allt öðrum störfum en lögregla. Þó mætti eflaust bæta samstarf þarna á milli. En það væri gaman að heyra um dæmi um tilvik þar sem fólk teldi ganglegt að landverðir gætu viðhaldið alsherjarreglu á ferðamannastöðum.

 
 

Picture

Kári Gunnarsson kom með hugmyndina Landverðir með valdheimild 9 mánuðir síðan

Picture

Kári Gunnarsson kom með hugmyndina Verkefni ÍSÍ í opin útboð 9 mánuðir síðan

Begga

Begga bætti við athugasemd á Dýravelferð u.þ.b. 1 ár síðan

 

Þrátt fyrir ný lög er ekki allt fengið og enn er víða pottur brotinn í þeim efnum. Viðhorf manneskjunar til dýra verða að breytast í víðsýni þannig að öllum dýrumviltum sem öðrum verði tryggður réttur til lífs á þessari jörðu sem mannskepan hefur hamast við að spilla og menga.
Mannúðlegar aðfarir við að slátra lömbum eru ekki fyrir hendi, það er hrein pynting fyrir lamb að bíða án vatns og fæðu í sólahring standi á fótm í bíl eftir langan flutning landshorna á milli.

Blóðlyktin angar um vit þeirra og óttinn magnast. Þegar þau síðan eru dreginn nauðug eitt og eitt fyrir dauðasveioina eru þau svo stressuð að kjötið getur aldrei verið gott.

Ég hallast að því að heimaslátrun og aðferð múslima að skera á háls án fyrirvara sem veldur snöggum dauðdaga sé langtum mannúðlegri en sá hryllingur sem skepnurnar mega ganga í gegnum í slátúrhúsum á Íslandi á síðustu dögum lífsins.

Afturförin er hrópandi. Sama er að gerast í auknum verksmiðjubúskapi við kjúlkingaframleiðslu og svínarækt. Mikið starf er fyrir höndum hvarvetna enda hafa dýraverndarlög ekki verið í forgangi og það leið langur langur tími þangað til þau voru loks endurskoðuð og frumvarp lagt fyrir þingið til samþykktar. Flutingsmenn urðu að bakka með alltof marga þætti sem voru til framfara í meðförum þingsins til að freista þess að koma þeim í gegn það vorðið, en þau höfðu í tvígang verið látin víkja fyrir örðum frumvörpim til laga sem þótti mikilvægara að skjóta í gegn.

 
 

Þorsteinn Valur Baldvinsson Hjelm

Þorsteinn Valur Baldvinsson Hjelm kom með hugmyndina Lögleidd verði lágmarkslaun meira en 1 ár síðan

Valdemar Pálsson

Valdemar Pálsson kom með hugmyndina Hlutfall fjármagnsskatta til sveitarfélaganna meira en 1 ár síðan

More...